Meteen naar de inhoud

Projecten

Beesphere

In het project Beesphere werken we aan de bestuiverscrisis. We gaan op zoek naar een nieuwe bijen- en bestuiverscultuur waarbij we kunstenaars uit ons netwerk die in contact brengen met wetenschappers of ecologen om zowel rond bewustwording als concreet op het terrein een verschil te maken . We werken rond voedsel, bedreigingen en habitat van de bijen en bestuivers. Dit kan je zowel zien in de context van een museumtuin, tijdelijke invulling, stadsvernieuwingsproject of buurt. We werkten reeds aan honingbijenpaviljoenen zoals de Bee Embassy in Utrecht, Pollinator Street in het Rabot in Gent en een expo Pollinations met verschillende kunstwerken rond de kunst van het bestuiven.

Artistiek vogelobservatorium Zennegat

Voor het Zennegat werkten we een kunstbemiddeling uit voor vogels én mensen waarbij we via een locatiescan onderzoeken waar het observatorium best kan komen. Via een lokale klankbordgroep werkten we aan participatie. Verder werkten we een selectieprocedure uit waarbij we kunstenaars en architecten aan elkaar hebben gematcht.

Project Ongewild

In het project ongewild werken we rond dieren in het Synanthrope in het Citadelpark in Gent. Dat zijn dieren die gebruik maken van de aanwezigheid van mensen om hun leven makkelijker te organiseren in de stad. Vaak zijn ze ook wat minder geliefd. Reaktor21 werkt aaneen nieuw perceptiekader om om te gaan met deze karaktervolle, uitdagende maar ook nuttige stadsdieren.