Meteen naar de inhoud

Werkwijze

Het maken van een kunstwerk voor een specifieke omgeving of het cureren van een expo is altijd lokaal maatwerk. Elk project kent andere doelgroepen, andere uitdagingen, andere obstakels én potentieel. We kunnen voor elk project de nadruk leggen op een ander aspect. Denk aan inclusie, sociale cohesie, innovatie, participatie … enz.

1. Inventarisatie of locatiescan

Wat leeft er bij de mensen en wat leeft er op en rond het terrein? Bijen? Salamander? Motten? Wat is het menselijk kapitaal? Een school, een stielman of een duurzaam innovatief procedé van een team in een bedrijf? Een innovatief idee van een bedrijf? Een reststroom of herbruikbaar materiaal? Een inventarisatie en een kort intakegesprek is een goede start. Zo proberen we alle elementen te fusioneren in een voorstel voor een stralend biodivers werk en waar kan, een circulair kunstwerk’. Natuurlijk kunnen we ook niet zomaar iets neerzetten, en gaan we in gesprek met advies- en vergunningsverleners.

2. Selectie kunstenaars, ontwerpers, designers

Wij maken een aangepaste briefing van de context op maat voor de kunstenaars uit ons netwerk. We stellen deze briefing zo op, dat zowel de wensen van de opdrachtgever als voldoende ruimte voor creativiteit wordt voorzien. De opdrachtgever en zijn stakeholders worden betrokken in het selectieproces. Indien gewenst kan ook de buurt of andere stakeholders betrokken worden via een cocreatieve voorbereiding. Dat zorgt voor extra draagvlak in de omgeving.

2. Ontwerpfase

Reaktor21 gaat met kunstenaars, landschapsarchitecten, designers rond tafel zitten om op professionele wijze een schitterend werk te ontwerpen. We zoeken uitvoerders uit ons netwerk.

4. Begroting en financiëring

We kunnen dit ontwerp op basis van een begroting en prijsraming doen passen in het totale budget, of advies verlenen hoe eventueel extra middelen kunnen gezocht worden via subsidies of alternatieve financiëring.

5. Productie

We putten uit een eigen netwerk van makers, architecten en aannemers.We kunnen oog hebben voor lokale aannemers of betrekken van lokale stakeholders.

6. Oplevering, communicatie, onderhoud ontmanteling

Wij kunnen ook een eenvoudig communicatieplan maken of een opening opzetten. Nadien denken we ook mee over onderhoud en eventuele ontmanteling bij tijdelijke invulling.